We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om uitgebreide functies te kunnen aanbieden en om de toegang tot onze website te analyseren.  We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze partners voor analyse.  Onze partners kunnen deze informatie combineren met andere gegevens die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld als onderdeel van uw gebruik van de services.

St. Petrusmolen

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 
in Roggel

De windmolen op Nijken is de enig overgebleven molen van Roggel. Hij staat nogal ver buiten het dorp langs de weg naar Meyel. Op 6 oktober 1900 kreeg Peter Johannes Hubertus Rutten toestemming om op het Nijkerveld een windmolen te bouwen. In 1901werd de nieuwe stenen berg- korenmolen in gebruik genomen. Jean of Sjang Rutten werd in Nunhem geboren en was eerst molenaar op de Leumolen. Na het gereedkomen van de windmolen in 1901vestigde hij zich in Rogge!. Het volgend jaar liet Rutten bij de windmolen een woonhuis met schuur en stal bouwen, zodat hij ook wat vee kon houden.

In 1914 plaatste hij in een kazemat van de Molenberg een zuiggasmotor en onderin de windmolen een maalstoel, bestaande uit een houten steenbedding op een gemetselde voet. De maalstoel, die nog bestaat, heeft een drijfwerk met conische tandwielen en een koppel 15-er kunststenen. De motor en de gasgenerator werden gebouwd en opgesteld door de "Arnhemse Machinefabriek G.A. Aalsche & Co", een fabriek, die in het begin van de eeuw petroleum- en gasmotoren en complete maalinrichtingen bouwde. Op het einde van de jaren twintig werd de motor vervangen door een Dekkersmotor, waarvan de fabriek in Roosendaal (N.B.) stond. In het begin van de jaren veertig werd een elektromotor geplaatst. Aanvankelijk ondervond Raemaekers enige concurrentie van Rutten. Om deze het hoofd te kunnen bieden, plaatste Raemaekers een klein motorgemaal in een boerenschuur, welke dichtbij Rutten 's windmolen stond. Dit gemaal is slechts korte tijd In gebruik geweest. Naast het loonmalen dreef de familie Rutten in de jaren twintig en dertig nog handel in graan, kunstmest en brandstoffen. Bovendien waren een paar kamers in het molenaarshuis als café ingericht. Na het overlijden van Sjang Rutten werd de zaak door de weduwe Anna Maria Rutten-Vestjens met de twee zonen onder de naam "de erven J. Rutten" in 1921 voortgezet. Zij bezat de helft van het bloot-eigendom; de andere helft stond op naam van de vier kinderen: Anna Maria Gertrudis, Jacobus Hubertus, Gertrudis Huberta en Wilhelmus Henricus Hubertus. Na haar overlijden vond in 1924 een boedelscheiding plaats en kregen de laatste drie kinderen de molen met huis, stal, tuin en bouwland toegewezen.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het bedrijf uitgebreid en de windmolen verbeterd. In 1946 werd een magazijnruimte gebouwd, waarvoor •het grootste gedeelte van de berg aan de achterzijde van de molen werd weggegraven. In dat jaar werd een andere roede gestoken, afkomstig van de windmolen van Raemaekers. Op beide roeden werd het Van Bussel-stroomlijnsysteem aangebracht. Deze werkzaamheden werden uitgevoerd door de toen 80-jarige molenmaker Sjang Hendrickx uit Beegden en zijn broer Sjef uit Heel. Ook in 1953 werd een herstelbeurt uitgevoerd. Kort daarna werd de windmolen stilgezet. In 1960 verkochten de erven Rutten het bedrijf aan Johannes Gerardus Hubertus en Hubertus Josephus Antonius Coenen, molenaars en veevoederhandelaren in Heythuysen. De windmolen werd niet gebruikt en raakte in slechte staat. De firma Coenen ging enige jaren later tot de sluiting van het Roggelse bedrijf over. In 1969 verkochten zij de windmolen aan de gemeente Roggel en het huis met schuur, dat vlakbij de provinciale weg stond, aan de provincie. In 1972 werd het eenvoudige karakteristieke molenaarshuis gesloopt. De windmolen werd in 1975door de firma Gebr. Adriaens uit Weert gerestaureerd en weer maalvaardig gemaakt. Er werden onder andere twee nieuwe Derckx-roeden gestoken met een lengte van 24,50 m., die Oudhollands werden opgehekt. Verder werden de staart met kruilier, kapdek en zolders vernieuwd. Op de steenzolder ligt een koppel 17-er blauwe Duitse stenen en een koppel 17-er kunststenen. Na het gereedkomen van de herstelwerkzaamheden kreeg de molen de naam "St. Petrus” de patroon van Roggel. Sinds de restauratie wordt de molen iedere zaterdag door vrijwillige molenaars bemalen. In 1983 werd het motorgemaal gecompleteerd door de aankoop van een Thomassen-dieselmotor van 40 PK bij een nominaal toerental van 255 omwentelingen per minuut. De gemeente Rogge! kocht de motor op aanwijzing van molenaar Van Woezik van het Waterschap "De Hoge en Lage Weide" in Utrecht, waar hij sinds 1930 de polder "De Lage Weide" drooghield. De bemaling was overbodig geworden, toen de polder met opgespoten zand tot industrieterrein werd verhoogd . Van Woezik monteerde de motor en de gemeente liet de machinekamer opknappen. Op 28 juni 1987 werden de windmolen en de dieselmotor met een molenfeest officieel in gebruik genomen.

© P.W.E.A. van Bussel “De Molens van Limburg”. Publicatierecht verkregen van de zoon van de schrijver.

Openingstijden: Zaterdag van 09:00 tot 13:00 uur en op afspraak

Adres: Nijken 24, 6088 NR Roggel, Telefoon: (+31) (0)6-25507748 of (+31) (0)6-54613755